Hiển thị các tệp ẩn và thư mục ẩn trên macOS

0
122
views

Cần hiển thị tệp ẩn trên macOS? Điều này là nhu cầu khá phổ biến nếu bạn cần truy cập các tệp ẩn trên máy mac, chẳng hạn như tệp .htaccess, tệp .bash_profile, thư mục .svn,…

Cách hiển thị tệp và thư mục ẩn trên macOS

Đầu tiên bạn mở ứng dụng Terminal, tìm trong thư mục /Applications/Utilities/Terminal

Sau đó copy các dòng lệnh sau tương ứng với phiên bản macOS của bạn, dán vào Terminal và enter để thực hiện hiển thị tệp ẩn, thư mục ẩn.

Để hiển thị tệp và thư mục ẩn trong macOS High Sierra 10.13, MacOS Sierra 10.12, OS X El Capitan 10.11, Yosemite 10.10, and OS X Mavericks 10.9, sử dụng chuỗi lệnh sau:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder

Hiển thị tệp và thư mục ẩn trên máy Mac

Để hiển thị tệp ẩn trong Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, và các phiên bản trước đó, sử dụng chuỗi lệnh sau:

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder
Hiển thị các tệp ẩn và thư mục ẩn
Các thư mục và tập tin ẩn mờ hơn các tệp khác

Ẩn các tệp và thư mục trên macOS

Ngược lại, để ẩn lại các tệp và thư mục đó bạn chỉ cần chuyển câu lệnh trên từ “TRUE” sang “FALSE”

Lưu ý sự khác biệt nhỏ giữa các phiên bản ở chỗ chữ hoa và thường nhé (com.apple.finder và com.apple.Finder)

Ẩn tệp trên macOS High Sierra 10.13, MacOS Sierra 10.12, OS X El Capitan 10.11, Yosemite 10.10, and OS X Mavericks 10.9:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
killall Finder

Ẩn lại các tệp trên macOS

Ẩn tệp trên Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, và các phiên bản trước đó:

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles FALSE
killall Finder
Ẩn các tệp và thư mục trên macOS
Finder đã trở về bình thường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here